Jobs

ER DET DIG/JER VI STÅR OG MANGLER SOM TAGTØMRER?

Vi modtager gerne uopfordrede jobansøgninger til vore tagopgaver i Hovedstadsområdet . Alt hvad du/i behøver, er svendebrev, energi, ansvarsfølelse og mod på jobbet.

 

Opgaverne består i udskiftning af tegltage, fibercementtage samt ståltage oplagt som ”tag på tag” løsning, fortrinsvis på vore private kunders parcelhuse. Arbejdsperioden på de enkelte opgaver ligger typisk mellem 1 og 4 uger. Det vil naturligvis være en fordel med et vist kendskab til tagarbejde men dog ingen betingelse, da firmaet står klar med backup-hjælp og oplæring på de første opgaver.
Tagopgaverne vil være velbeskrevne og vedhæftet monteringsbeskrivelser i fornødent omfang. Ligeledes vil alle materialer være opmålt og leveret på byggepladserne. Arbejdsopgaverne udføres i samarbejde med vores byggeleder og underentreprenører (murer, blikkenslager, tagdækker, papdækker, isolatører, kranservice osv.).

Hvert makkerpar bliver udstyret med firmabil, indeholdende alt fornødent værktøj og materiel til opgaverne.
Da der er tale om skiftende arbejdssteder, må firmabilen benyttes til transport mellem hjem og arbejdssted.

Vi er lydhøre over for ønsker omkring flexible arbejdstider og tilbyder attraktive lønforhold og gode indtjeningsmuligheder på akkord.

Det er et krav at du/i er mødestabile, har b-kørekort, et godt helbred og en masse vilje.
Vi respekterer allerede indgåede ferieplaner.

Har du/i lyst til at blive en del af vores team, så send os gerne en ansøgning med dine/jeres personlige data og CV til info@jydsktagbyg.dk mrk.: Uopfordret ansøgning.  Har vi ikke pt. brug for din/jeres arbejdskraft, gemmer vi din/jeres ansøgning i vores database.

Alle ansøgninger og oplysninger behandles fortroligt.