Tagfirma i København & Nordsjælland

Eksperter i tagudskiftninger siden 1975 

Hos Jydsk Tagbyg A/S står vi hver dag for at hjælpe kunder frem til det rigtige valg af tag i København og Nordsjælland. Ønsker du at lave en positiv forandring af dit tag og nyde godt af fordele herved, står vi altid klar til at vejlede dig eller at give et uforpligtende tilbud på et nyt tag.

 • 4.6/5 stjerner (+50 anmeldelser)
 • +1200 tifredse kunder
 • +45 års brancheerfaring
 • Specialiseret tagekspert
 • Uvildig byggerådgivning

96% af vores kunder anbefaler os

Jydsk Tagbyg A/S har et af landets højeste tilfredshedsscore baseret på mere end +50 kundeanmeldelser.

Rådgivning & tæt dialog

Du er i trygge hænder hos os. Vores mange år i branchen er fundamentet for vores kompetente rådgivning og kvalitetssikre løsninger.

Specialiseret i tagarbejde

Vi har +45 års erfaring og beskæftiger os udelukkende med tagarbejde og benytter os kun af gennemtestede kvalitetsprodukter.

Få prisen med det samme

Få et gratis konsulentbesøg med grundig gennemgang af projektet.

Tagfirma med +45 års erfaring

Med stor erfaring sikrer vi dig solidt håndværk

Med stor erfaring sikrer vi dig en professionel udførelse af dit nye tag. Vi tager dig i hånden fra start til slut, og sørger for, at du kommer sikkert i mål med et langtidsholdbart tag lavet efter bogen.

Den gevinst der opstår som følge af et speciale, og samtidig mulighed for storindkøb, gør det muligt at tilbyde vore kunder yderst konkurrencedygtige tilbudspriser.

Vi bruger kun danske, faguddannede håndværkere på vore tagentrepriser.  

Prisberegning

Hvad koster et nyt tag?

Du har sikkert allerede stiftet bekændskab til online beregninger på nettet.                                                                                                                                            Fælles for disse beregninger er dog at de er behæftet med så stor usikkerhed, at det på de mere komplekse tagprojekter, som feks. komplette tagudskiftninger på tegltage efter vore mening finder det useriøst at tilbyde denne løsning. 

For at finde den rigtige løsning og pris, finder vi det derfor nødvendigt med et gratis rådgivningsmøde på din adresse.

På et rådgivningsmøde skal vi i fællesskab bl.a. skal tage stilling til følgende punkter der har stor indvirkning på prisen

 • Stillads og arbejdspladsindretning 
 • Tagets størrelse og hældninger
 • Kviste, ovenlys
 • Inddækninger og udhæng
 • Isoleringforhold 
 • Materialevalg

Alle vores opgaver udføres efter tilbud og detaljeret beskrivelse med fastprisgaranti. Efter vores rådgivningsmøde ved du hvad det koster – og betaler kun for udført arbejde.

Processen fra A til Z

Du får en tryg og optimal proces med os som dit tagfirma

1. De første overvejelser

Når de første overvejelser om et nyt tag dukker op, melder der sig ofte en lang række spørgsmål. De mest gængse spørgsmål vi møder fra vores kunder, er måske de samme spørgsmål som du også ønsker svar på.

Hvornår kan i begynde?

Når I har taget den beslutning for at gå videre med Jydsk Tagbyg som jeres tagentreprenør, går der typisk 3 – 6 måneder fra kontraktunderskrivelsen, til det færdige tagprojekt kan afleveres.

Det afhænger naturligvis altid af tagprojektets omfang og karakter.

Hvad koster et nyt tag?

Prisen for et nyt tag varierer rigtig meget, da der er mange parametre, der spiller ind på slutprisen.

Forhold der typisk gør sig gældende kan være højden til tagrenden, det samlede antal tagflader, hældningsgraden, omfanget af inddækninger, evt. ovenlys og kviste, isoleringsforhold, type af tagbelægning, adgangsforhold etc. etc.På denne baggrund er det utroligt svært at give et fornuftigt bud på en kvm. pris, uden at kende de særlige omstændigheder for hver enkelt tagprojekt.

Det er ligeledes vores erfaring, at de såkaldte prisberegningsmodeller der findes på nettet, som oftest rammer en del ved siden af, eller ligefrem kan være direkte vildledende.

Dog skal det siges, at langt de fleste af de tage vi udskifter, ligger på et prisleje mellem 1.000 – 3.000,- pr. kvm.

Der kan være tilfælde, hvor prisen på de enkelte tagprojekter vil overstige dette prisinterval.

Hvor besværligt er det?

Det kan være en langvarig proces, når drømme og muligheder skal gå op i en højere enhed. Med vores omfattende erfaring kan vi hjælpe med at bane vejen for et smukt og funktionelt slutprodukt. Vi vil samarbejde med jer igennem hele processen og kommer meget gerne ud og gennemgår de fysiske forhold og muligheder, der er i netop jeres tag.

Når vi sammen har fundet den helt rigtige løsning, udarbejder vi et prisfast tilbud der passer til jeres økonomiske ramme.

2. Byggerådgivningsbesøg

Når I har kontaktet Jydsk Tagbyg gennem vores kontaktformular eller pr. telefon, aftaler vi et tidspunkt for et rådgivningsbesøg på jeres adresse.

Denne del af processen er naturligvis gratis og helt uforpligtigende.

Guide til et godt rådgivningsmøde

Hvad handler mødet om?

Vores byggerådgiver vil i samarbejde med jer finde den bedste visuelle og økonomiske løsning på jeres kommende tagprojekt, tilpasset jeres behov.

I får rig mulighed for at stille spørgsmål om alle relevante emner, for en bedre forståelse af det videre forløb.

Foregår mødet udendørs eller indendørs?

Vi starter med dig/jer at gå en tur rundt om huset, således at rådgiveren kan få et indtryk af omfanget for opgaven. Undervejs vil han udføre fotoregistrering og opmåling af taget samt tjekke tagets tilstand for evt. kritiske forhold.
Derefter rykker vi indenfor, hvor rådgiveren gennemgår de forskellige løsningsmuligheder og prisforskelle der findes på lige netop jeres tagprojekt.

Hvad skal vi have adgang til?

Vi vil meget gerne en tur op på jeres loft for registrering af evt. råd eller skimmel forekomster. Vi tjekker også isoleringsforholdende og loftslemmen samt dimensionerne på spærene.

Skal vi være hjemme begge to?

Det er en fordel at alle beslutningstagere er til stede ved mødet, da det er vores erfaring, at mange informationer ellers går tabt.

Skal vi have forberedt os til mødet?

Som oftest har vi allerede div. tegninger og oversigtsfoto fra internettet, så I behøver ikke at finde gamle bygningstegninger frem. De mål vi har brug for, foretager byggerådgiveren selv.
Derimod vil det være ønskværdigt, hvis I er afklarede omkring jeres budgetramme og evt. ændringer af de eksisterende forhold.

Hvor lang tid tager mødet?

Afhængig af projektets omfang tager mødet ca. 1-2 timer.

Hvornår får vi tilbuddet/prisen?

Som oftest udregner vi prisen på opgaven på selve mødet. Vi har forkalkulerede priser på stort set alle de forskellige løsningsforslag jeres projekt omfatter og kan derfor aflevere et tilbud eller færdig kontrakt, inden mødet slutter.

Hvornår kan tagprojektet evt. udføres?

Det er selvfølgelig meget forskelligt og afhængigt af både årstiden og projektets karakter. Men da vi har et stort netværk af fagligt kompetente samarbejdspartnere, er et opstartstidspunkt indenfor 1-3 måneder som oftest realistisk.

3. Løsningsforslag og ordrebekræftelse

Hvad enten vores løsningsforslag bliver endelig færdigbehandlet på rådgivningsmødet eller først skal en tur omkring vores kontor i de mere komplekse tilfælde, vil I altid få det personligt gennemgået sammen med vores rådgiver.

Det er meget vigtigt for os, at i får den fulde forståelse for alle aspekter i tagprojektet og en gennemgang af hele sagsforløbet, således at evt. misforståelser omkring det aftalte, kan blive løst før i tager den endelige beslutning.

4. Planlægning af entreprisen

Som kunde hos Jydsk Tagbyg skal du ikke selv stå med besvær og ansvar for projektering og myndighedstilladelser. Jydsk Tagbyg udarbejde alle nødvendige tegninger og detaljerede montage-og konstruktionstegninger, for sikring af et korrekt byggeforløb.

Vi indhenter også myndighedstilladelser for råden over vejarealer samt affaldsdeklarationer.

Kort sagt, så klarer vi alt det praktiske og vil gøre alt for at hele processen, kan forløbe så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.

5. Opstart og udførelse af projektet

Så snart den endelige aftale er indgået, går vi straks i gang med at bestille alle de materialer, vi ved der kan være ventetid på.

Derefter indgår vi kontraktforhold med de forskellige underentreprenører der skal udføre arbejdet.

Planlægning af stilladsforhold, affaldscontainere, evt. skurvogn, værktøj, arbejdslys og øvrigt arbejdsmateriel bliver sideløbende planlagt i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Vi udfører årligt mange tagprojekter i varierende størrelser og ved derfor alt, hvad der skal til for at udføre tagarbejdet korrekt og efter gældende regler på området.

Før vi går i gang med selve opstarten, afholder vi normalvis et opstartsmøde på arbejdsadressen sammen med jer hvor de mere praktiske sider af forløbet bliver aftalt.

Hver byggeopgave bliver tildelt en fast byggeleder/koordinator, som er den samme person der også der også var byggerådgiver på rådgivningsbesøget.

Derefter bliver arbejdspladsen indrettet med det nødvendige materiel og nu er vi klar til afmontering af det eksisterende tag.

Tagbelægningen med tilhørende tilbehør bliver fjernet i etaper, side for side. Den nøgne tagkonstruktion bliver derefter grundigt inspiceret for evt. råd-og svampeangreb og evt. mangelfuld befæstelse. Såfremt der viser sig forhold der kræver et indgreb, udarbejder vi en rapport med tilhørende fotodokumentation. Vi går ikke i gang med evt. ekstraarbejde uden at have indhentet en skriftlig accept fra jer.

Før vi går videre med de andre sider, bliver undertaget monteret. På denne måde reducerer vi brugen af presenninger og dermed risikoen for utilsigtet vandindtrængning under arbejdsforløbet.

Efter undertaget er færdiglagt, bliver al eventuelt tilbehør såsom ovenlys, kviste, udhæng, tagrender, isolering etc. monteret og slutteligt bliver tagstenene lagt.

Undervejs i hele forløbet foretages der kvalitetssikring med udførlig fotodokumentation, der sammen med de tilhørende garantibeviser, bliver overrakt til jer i forbindelse med den afsluttende afleveringsforretning.

Til slut nedtages stilladset og pladsen opryddes og rømmes for materiel og evt. overskudsmaterialer.

6. Forsikring og garanti

Jydsk Tagbyg er naturligvis dækket af alle de lovpligtige forsikringer der er krævet, for at arbejdet kan udføres uden risiko for husejeren.

Vi anbefaler dog altid, at husejeren kontakter sit eget forsikringsselskab mhp. at tegne en entreprise tillægsforsikring i selve byggeperioden, som en ekstra sikkerhed.

Jydsk Tagbyg yder garanti i 10 år på det udførte arbejde, efter reglerne i ”AB Forbruger”  aftalegrundlaget, når bygherren er privat.

Derudover er Jydsk Tagbyg gennem sit medlemskab i Dansk Industri og Byg også medlem af ”Byg Garanti” der ligeledes giver forbrugeren 10 års garanti på håndværksydelsen med en garantisum på kr.250.000,-

Produktgarantien på de enkelte bygningsdele svinger fra de forskellige producenter typisk mellem 10 og 50 år.

7. Afleveringsforretning

Hos Jydsk Tagbyg gør vi altid vores bedste for at aflevere et veludført og solidt tagarbejde til jer. Skulle der mod forventning alligevel være detaljer, som I mener vi bør kigge på, så afleverer vi en bemærkningsseddel ved opstarten af projektet. Målet er at evt. fejl og mangler kan udbedres med det samme, og mens både vi og stilladset stadig er på jeres adresse.

Det er ikke unormalt at en byggeopgave kan medføre gener i form af byggeaffald og afbrud af den ”normale orden”, men inden byggepladsen forlades, sørger vi for at rydde op og reetablere evt. skader, forårsaget af os.

3 gode grunde

Hvorfor skal du vælge Jydsk Tagbyg A/S som dit tagfirma?

Mere end +45 års erfaring

Vort fokus på tagløsninger har givet os stor specialviden inden for vores felt.

Kommer til den aftalte tid

En aftale er en aftale, og det betyder vi også kommer til tiden – altid.

Høj kvalitet & godt håndværk

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten og har altid fokus på detaljerne.

Din garanti

Fuld garanti på al tagarbejde

Vi er medlem af Byg Garanti og vore producenters tagekspertordninger hvilket giver op til 15 års udførelsesgaranti og 40 års produktgaranti.

 For dig, der gerne vil vide mere

Dit tagfirma i København & Hovedstadsområdet

Leder du efter et professionelt og ambitiøst tagfirma i København & Hovedstadsområdet? Hos Jydsk Tagbyg A/S hjælper vi kunder på hele Sjælland med at få lagt nyt tag. Vi giver altid et uforpligtende tilbud på opgaven, når du vælger os som tagfirma i København.

Kontakt os i dag for at høre mere.

Professionelt og ambitiøst tagfirma

Jydsk Tagbyg A/S er et professionelt og erfarent tagfirma. Vi holder til i Brøndby, og de fleste af vores kunder befinder sig i Hovedstadsområdet og København. Vi går op i vores håndværk, og vi har i mere end 45 år hjulpet tilfredse boligejere med nyt tag.

Når du vælger os som tagfirma i København & Hovedstadsområdet, får du en leverandør, som tager dig seriøst. Vi tager os tid til at lytte til dine ønsker, så du ender med en løsning, som indfrier dit konkrete behov. Samtidig får du konkret rådgivning i forhold til din specifikke bolig, så du er sikker på, at du træffer den absolut bedste beslutning i forhold til dit tag.

Vores ekspertise i tagentrepriser bygger på årelang erfaring

Vi har mere end 45 års erfaring som tagfirma, hvilket er din garanti for, at vi ved, hvad vi laver  og det sikrer dig en professionel udførelse af dit nye tag. Når du vælger os som tagfirma i København, er du garanteret høj kvalitet og rådgivning fra start til slut, så du er sikker på, at du får en tagløsning, som indfrier dine drømme.

Du bliver taget i hånden gennem hele processen, og vi besvarer naturligvis de spørgsmål, som melder dig undervejs. Vi garanterer dig et tag, som er lavet efter bogen – og som er langtidsholdbart og slidstærkt samt passer til den arkitektoniske stil på dit specifikke hus. 

Vores mange år i branchen har desuden betydet, at vi har en række faste samarbejdspartnere, som vi kan købe stort ind hos. Det kommer vores kunder til gode, da vi er i stand til at tilbyde konkurrencedygtige priser, når du vælger os som tagfirma i København eller øvrige Sjælland.

Sådan foregår det indledende møde

I samråd med dig vil vores byggerådgiver finde den stil, som er det bedste match i forhold til dine ønsker og økonomi. Undervejs får du mulighed for at stille spørgsmål om alle relevante emner, så du får en god forståelse af forløbet fra det indledende møde indtil taget er færdigt.

Helt konkret starter mødet med, at vi går en tur rundt om huset, så vores byggerådgiver får en forståelse for omfanget af projektet. Han vil undervejs tage billeder og måle taget op samt tjekke, hvordan tagets nuværende tilstand er, samt om der er nogle kritiske forhold, der kan gøre processen mere besværlig end først antaget.

Efterfølgende rykker mødet indendørs, hvor byggerådgiveren i samråd med dig gennemgår de forskellige tagtyper og prisforskelle herpå. Det giver jer mulighed for at vælge en tagløsning, som stemmer overens med jeres budget og drømme. Er der behov for det, går vi også loftet igennem for råd og skimmel.

Vi indhenter selv tegninger og oversigts fotos fra nettet, så der er ingen grund til at finde bygningstegninger frem. Forud for mødet er det dog en god idé, hvis du har gjort dig nogle tanker omkring budget og stil, så vi har noget konkret at arbejde ud fra. Er der behov for efterisolering af loftet, kan vi også udarbejde et tilbud på det.

Mødt tager omkring 1-2 timer, og oftest beregner vi prisen på selve mødet. Vi har en række forkalkulerede priser på de fleste løsningsforslag, hvorfor vi kan aflevere et tilbud eller en færdig kontrakt, inden mødet slutter – og du behøver selvfølgelig ikke at skrive under med det samme.

Garanti og forsikring

Hos Jydsk Tagbyg A/S er vi naturligvis dækket af alle de lovpligtige forsikringer, som kræves, når vi skal kunne udføre arbejdet, uden det har risiko for dig som husejer. Dog anbefaler vi altid, at du kontakter dit eget forsikringsselskab, så du har mulighed for at tegne en entreprise tillægsforsikring i byggeperioden, såfremt du ønsker en ekstra sikkerhed. 

Vi yder 10 års garanti på det arbejde, vi udfører. Herudover er vi gennem vores medlemskab i Dansk Industri og Byg også medlem af Byg Garanti, som ligeledes giver dig 10 års garanti på håndværksydelsen samt en garantisum på hele 250.000 kr. Du er således dækket godt ind, når du vælger os som tagfirma i København.

Gratis uforpligtende rådgivningsmøde

Vi har adresse i Brøndby og dækker hele hovedstadsområdet. Giv og et kald og fortæl os om din opgave/udfordring, så giver vi dig et uforpligtende tilbud hurtigst muligt.

... eller udfyld formularen

Du er mere end velkommen til også at udfylde vores kontaktformular, så vender vi tilbage hurtigst muligt med et uforpligtende tilbud.

Professionelt tagfirma i Brøndby, København & Sjælland

Her kører vi

Tagfirmaet er lokaliseret i Brøndby, hvorfra vi dækker København og Nordsjælland

Fra vores kontor i Brøndby, kører vi ud til kunder i København og i Nordsjælland. Vi har mange tilfredse kunder i både Nordsjælland og Hovedstadensområdet, så uanset hvor du er placeret, så tøv ikke med at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig!